Kurz HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA 2015

Kurz HLAVNÍ VEDOUCÍ TÁBORA 2015

(pro vedoucí) Nabízíme možnost účasti na kurzu Hlavních vedoucích dětských táborů. Jedná se o kurz akreditovaný MŠMT Vzdělávací cíl - Seznámení účastníků s organizační a programovou přípravou i realizací tábora, s povinnostmi provozovatele a hlavního vedoucího, s dokumentací a hospodařením. Obeznámení se základními právními předpisy vztahujícími se k dětskému táboru, s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a získání pedagogicko-psychologických znalostí pro práci s dětmi a mládeží. Kurz je objednáván u akreditovaného partnera, termín březen, duben 2015, dotovaná cena 800 Kč (dotace 400 Kč)